Orientering – august 2021

Kære medlem af KREDS Administration

Denne orientering er også sendt pr. mail til alle medlemmer af KREDS Administration. Orienteringen kan indeholde oplysninger, som ikke er relevante i forhold til de administrative opgaver, KREDS løser for foreningen.  

Husk at KREDS er en demokratisk forening, hvilket betyder at medlemmerne har indflydelse på, hvordan KREDS Administrationen skal udvikle sig. Hold jer derfor ikke tilbage med gode ideer, som kan påvirke KREDS i den rigtige retning. 

Regninger til betaling
For en nemmere, mere sikker og hurtigere håndtering af regninger, har vi oprettet mailadressen regning@kredsadministration.dk. Regninger og udlæg skal fremover sendes til denne mailadresse for betaling.

For at gøre det nemt i bestyrelsen, kan I med fordel lave en standard mailsignatur. Således kan regninger eller udlæg nemt sendes til KREDS til betaling, og vi sikrer at KREDS modtager de oplysninger, der skal bruges for korrekt betaling og kontering.  

En mailsignatur kan lyde:

Hej KREDS,
Vedlagt er regning/udlæg til betaling.
Regningen/udlæg vedrører: ”reparation af traktor”
Konteringskonto: ”xxxx”
Øvrige bemærkninger til regning:  
(Ved udlæg, noter da altid hvem som har afholdt udlæg og kontonummer, hvortil udlæg skal refunderes. Kontonummer kan udelades, såfremt vi allerede har oprettet udlægshaver som kreditor.)


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ”medlemmets navn”

Med ovenstående sikrer vi en smidig og korrekt betaling og kontering.

Nye mailadresser til KREDS Administration
Vi har skiftet kontakt@kredsforeningen.dk ud med kontakt@kredsadministration.dk. Anvend venligst kontakt@kredsadministration.dk fremover ved al henvendelse til KREDS Administration.

Bestyrelsesmedlemmer Ole Haslund og Jesper Olesen fra KREDS Administration har fået følgende mailadresser: ole@kredsadministration.dk og jesper@kredsadministration.dk.

Løn
Hvis KREDS Administration håndterer løn for ansatte, skal nedenstående retningslinjer følges. Dette sikrer korrekt og sikker lønafregning samt effektiv håndtering hos KREDS.

  • Løntimer indberettes via mail senest d. 25. i måneden.
  • Løntimer sendes via mail til kontakt@kredsadministration.dk.
  • I mail noteres antal løntimer og fulde navn på lønmodtager.

Bestyrelsen for det enkelte medlem kan med fordel opsætte nedenstående mailsignatur:

Hej KREDS,
Her følger løntimer for lønmodtager: Hans Hansen
Afholdte timer for perioden: xxx timer
Øvrige bemærkninger: (her noteres, hvis der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ”medlemmets navn”

Velkommen til HF Harrestrup
HF Harrestrup er nyt medlem hos KREDS Administration pr. 1.7.2021. Haveforeningen består af 23 haver beliggende i Valby. Foreningen har været selvadministrerende indtil nu. KREDS overtager en del af de administrative opgaver i foreningen, hvormed bestyrelsen får mere tid til at være bestyrelse.   

KREDS har i første omgang bistået bestyrelsen med opdatering af foreningens vedtægter.   

Similar Posts