Administrationssystemer

ForeningLet:

ForeningLet er det foretrukne administrationssystem hos KREDS Administration. Systemet er brugervenligt og understøtter alle de funktioner der skal til for at administrere en forening.
Både bestyrelsen og KREDS kan have adgang til systemet og på den måde hjælpe hinanden i den daglige administration af foreningen.
Hos KREDS er det foreningen der bestemmer hvilket administrationssystem der skal anvendes. Vi kender de fleste systemer og kan derfor både anvende, vejlede og rådgive om det ønskede system.


Lønsystem:

Er der lønnede personer i foreningen, hjælper KREDS også med lønadministration. Vi anvender som udgangspunkt systemet fra Danløn hvis vi skal varetage lønudbetalingerne for din forening.
Lønsedler kan sendes direkte til lønmodtagers e-boks eller formidles på mail. En lønmodtager kan også tilgå lønsedler via en app fra Danløn.