KREDS’ formål

Formålet er enkelt hos KREDS Administration

“Foreningens formål er at fordele de administrative omkostninger mellem medlemmerne.
Herunder at:
Løse de administrative opgaver blandt medlemmerne.
Udvikle, omkostningsminimere og effektivisere administrationen blandt medlemmerne.”

Fordele omkostningerne:

Formålet er at fordele de administrative omkostninger mellem medlemmerne. De administrative omkostninger er f.eks. løn, it og administrationssystem. Omkostningerne bliver holdt nede ved at løse opgaverne samlet blandt flere foreninger. Omkostninger der direkte vedrører den enkelte forening betales direkte af foreningen uden nogen mellemled der skal tjene penge på dette. Omkostninger som f.eks. løn i forbindelse med opgaver der løses for flere foreninger samtidig fordeles efter en aftalt fordelingsnøgle.

Løse de administrative opgaver til en lav pris:

De administrative opgaver er f.eks. opkrævninger, betaling af regninger, bogføring, lønstyring og økonomistyring.
Foreningen vælger selv hvilke opgaver man ønsker løst hos KREDS, og hvilke foreningen selv vil løse.
Se KREDS’ ydelser for en beskrivelse af de opgaver KREDS kan løse for medlemmerne.

Udvikle, omkostningsminimere og effektivisere:

Når de administrative opgaver samles og løses et sted, opstår muligheden for at udnytte og sprede “den gode ide,” således at alle opnår fordele ved fællesskabet.

Det er KREDS Administrations formål at minimere de administrative omkostninger, og således har vi samme interesse som medlemmerne, nemlig at løse de administrative behov så enkelt, effektivt og billigt som muligt.

I modsætning til andre administrationsfirmaer har KREDS som formål at minimere de administrative omkostninger for foreningen. Vi forsøger at minimere mængden af administration hos den enkelte forening og har ingen interesse i at skabe mere administration for foreningen end det nødvendige.

Det din forening betaler for administration skal bruges på administration!