KREDS-tanken

Ikke en forretning

Grundtanken har hele tiden været at skabe en administration hvor de administrative ydelser udspringer af foreningernes behov og ikke af forretningsmæssige grunde.

KREDS er en anderledes måde at tænke administration på. Først og fremmest er vi ikke en forretning, som skal tjene penge og give overskud. Vi skal blot løse de administrative opgaver på en effektiv måde og fordele omkostningerne på en fair måde mellem medlemmerne. Se KREDS’ formål.

Simpelt behov – lille pris

Tanken er at lave en administration hvor foreninger med et relativt simpelt administrativt behov kan få dette dækket til en rimelig pris. En pris foreningen selv kan have indflydelse på, og en pris som kun afspejler de driftsmæssige, administrative omkostninger.

Rammerne er givet i vedtægterne

Vedtægterne definerer de overordnede rammer for KREDS Administrations virke samt forholdet mellem KREDS og medlemmerne. Det er medlemmerne selv der bestemmer indholdet i vedtægterne.

Medlem hos KREDS Administration

Et medlemskab i KREDS betyder at din forening modtager administrative ydelser gennem KREDS.
Som medlem får din forening løst de administrative opgaver og du har som medlem selv indflydelse på hvordan det skal gøres. Måske er der personer i din forening som besidder egenskaber eller kompetencer der kan bruges i KREDS. Således er et medlemskab også med til at udnytte ressourcer og viden blandt medlemmerne – til fordel for hele det administrative fællesskab.