Digital kommunikation i din forening

Hos KREDS er digitale løsninger og digital administration i fokus. Alt skal kunne løses fra en computer eller en smartphone. Det nedbringer såvel tid som omkostninger og øger kvaliteten i administration og kommunikation. Dertil kommer det miljømæssige hensyn i at nedbringe mængden af papir.
Som medlem af KREDS hjælper vi også din forening med at implementere digitale løsninger for at opnå let og smidig dialog og administration.
Se mere under ‘Administrationssystemer’ og ‘Digitale løsninger til din forening’

Gruppe-SMS:

Med Gruppe-SMS er det nemt at sende korte beskeder til alle medlemmer i foreningen. Denne kommunikationsform er typisk velegnet til hurtig kommunikation til medlemmerne.

Gruppe-SMS kan nemt opsættes og sendes ud via en smartphone eller via administrationssystemet. Spørg KREDS hvordan I kommer i gang.

Facebook:

En Facebook-side for foreningen kan være et nyttigt og godt værktøj til kommunikation blandt medlemmerne i foreningen.  En Facebook-side erstatter ikke en foreningshjemmeside, men kan supplerer den til visse former for kommunikation i foreningen, hvor hjemmesiden er mindre anvendelig.
Det er nemt at oprette en Facebook-side i foreningen. De fleste medlemmer har allerede en Facebook-profil og kan hurtigt tilføjes som medlem af Facebook-gruppen.

Masse-mail

Udsendelse af e-mail til alle i foreningen kan både gøres via administrationssystemet (ForeningLet) eller som en opsætning i fx Outlook.
Masse-mail er god til f.eks. udsendelse af medlemsopkrævninger eller deling af dokumenter til medlemmerne. Det er hurtigere og billigere end almindelig post.

Hjemmeside

En hjemmeside for foreningen kan lette bestyrelsens dagligdag. Medlemmer kan nemt finde svar på spørgsmål og hente foreningens nøgledokumenter, f.eks. årsregnskab, budget og referater.
En hjemmeside kan understøtte langt de fleste kommunikationsbehov i foreningen og kan forbindes med administrationssystemet, således at medlemmerne nemt kan orienteres om f.eks. restancer, opkrævninger eller kalenderbookinger, uden at bestyrelsen skal bruge tid på disse.
En hjemmeside kan også fungere som foreningens digitale arkiv, hvor dokumenter kan opbevares og deles digitalt. Nem tilgang til dokumenter og anden information om foreningen er til stor fordel for medlemmerne og kan lette bestyrelsesarbejdet, også hvis en ny bestyrelse indtræder.
En hjemmeside kan indeholde al ønskelig information om foreningen og kan opsættes i flere niveauer, således at udvalgte data kun er tilgængelig for bestemte personer (f.eks. bestyrelsen, medlemmerne eller administrationen).
KREDS Administration kender flere hjemmesidesystemer som er indrettet specielt til at håndtere livet i en forening, og vi kan guide din forening til at vælge den rigtige løsning. Vi kan også hjælpe med at opbygge en hjemmeside helt fra bunden, hvis der ønskes et mere personligt præg.

Virtuelle møder

I coronatiden er det blevet almindeligt og nødvendigt at afholde møder via digitale platforme som fx Zoom, Teams og Google Meet. Det kan sagtens lade sig gøre at gennemføre såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger virtuelt. De nævnte platforme giver alle mulighed for at mødes med både lyd og video, ligesom de blandt mange andre funktioner gør det muligt at gennemføre digitale afstemninger under møderne.

Spørg KREDS hvis I ønsker hjælp til opsætning eller gennemførelse af et virtuelt møde.