Grundlæggende administrative ydelser

Vores administrative ydelser er særligt tilpasset administration af haveforeninger. Din forening kan selv vælge hvilke opgaver KREDS skal løse, og hvilke foreningen selv ønsker at løse. I vælger kun det I har brug for og betaler kun for den tid der til går opgaven. Bestyrelsen får månedligt tilsendt timerapporter og kan nemt følge med i, kontrollere og tilpasse omfanget af ydelser.
Denne prioritering gør det muligt for haveforeninger og andre foreninger at få dækket sine administrationsbehov af KREDS for meget lave omkostninger sammenlignet med traditionelle administrationsfirmaer.

Grundlæggende ydelser

  • Opkrævning og regulering af faste betalinger
  • Særlige opkrævninger og reguleringer
  • Udsendelse af påkrav, overlevering til inkasso/bestyrelse
  • Orientering til bestyrelse om restancer
  • Betaling af regninger vedrørende ordinær drift
  • Bogføring af ind- og udbetalinger, løbende afstemninger
  • Overlevering og afstemning af samtlige konti til revisor med henblik på udarbejdelse af årsrapport