Digitale løsninger til din forening


Digitalt arkiv

KREDS Administration kan oprette et fælles digitalt foreningsarkiv, som både bestyrelsen og KREDS kan have adgang til. Her kan alle dokumenter med relevans for administrationen både opbevares og nemt tilgås fra en computer eller smartphone.
Bilag, regnskaber, medlemslister, kontakter mv. kan opbevares digitalt så foreningen slipper for papir og ringbind.
Vi anvender som udgangspunkt OneDrive eller Dropbox som digitalt fildelingsarkiv.


Digitalisering af bilag mv.

Der findes flere måder at scanne bilag og andre dokumenter i papirform. Hos KREDS Administration findes intet i papirform. Alle dokumenter digitaliseres til enten PDF- eller JPG-filer.
Vi anvender appen Piikki til at digitalisere regninger, bilag mv. Ved brug af Piikki kan papirdokumenter nemt scannes og formidles videre i digital form til bogføring og arkivering.


Digital underskrift

Flere dokumenter kræver bestyrelsens eller andres underskrift for at være gyldige. Dette fører ofte til at et dokument skal printes og underskrives for derefter at blive indscannet igen. Denne metode er både besværlig og spild af papir.
DropboxAdobe Acrobat og flere andre systemer understøtter digitale underskriftmoduler, og det kan derfor helt undgås at udskrive et dokument for at få det påtegnet. Fra en smartphone eller en tablet kan et dokument nemt underskives, og underskriften er præcis lige så gyldig som var den lavet med blå kuglepen.
De fleste institutioner (banker og offentlige myndigheder) anerkender digital underskrift.