KREDS-ideen

KREDS Administration er organiseret som en forening med vedtægter, medlemmer, generalforsamling og medbestemmelse. KREDS er således ikke en forretning der skal tjene penge på medlemmerne. Som medlem af KREDS er din forening selv med til at bestemme prisen og retningen. Se også KREDS-tanken.

KREDS-ideen består i at samle, organisere og løse de administrative behov i fællesskab. Således kan vi udnytte fordelene ved at være flere med et fælles behov. Vi deles om omkostningerne og ressourcerne og udnytter de fælles kompetencer bedst muligt.

Hos KREDS kommer en besparelse på administrationen direkte medlemmet til gode da KREDS ikke har til formål at skabe hverken profit eller vækst.