Øvrige administrative ydelser

 • Budgetplanlægning
 • Rådgivning: økonomi, generalforsamling, vedtægter mv.
 • Besvarelse eller håndtering af henvendelser fra eksterne (banker, forsikringsselskaber, myndigheder, realkreditinstitutter mv.)
 • Besvarelse af henvendelse fra beboere/medlemmer
 • Lønbehandling for ansatte   
 • Håndtering af digital postkasse
 • Mæglerbesvarelser og administration af salg
 • Regnskabsopstilling og udarbejdelse af årsrapport
 • Tinglysning
 • Administration af ventelister, nøgler mv.
 • Online adgang til foreningens økonomi, bogholderi mv.
 • Fordelingsregnskab:
  • Indsamling af målerdata (el, vand, varme)
  • Opstilling af fordelingsregnskab
  • Formidling til beboere
  • Opkrævning af efterbetaling/tilbagebetaling
  • Regulering af a/c betalinger
 • Generalforsamlinger:
  • Indkaldelse, forslag
  • Dirigent
  • Referent
  • Fremlæggelse af regnskab og budget