Om KREDS Administration

Hvad vi gør, hvem der står bag og hvem vi henvender os til

kort fortalt

Rundt om KREDS

KREDS Administration

Lad KREDS hjælpe din forening med lønninger, medlemsopkrævninger, restancer, bogføring, regnskaber, budgetter, digitale løsninger mv. Vi holder styr på de opgaver vi aftaler, og din forening får en hjælpende hånd fra en professionel og erfaren administrator. Vi bruger administrationssystemet ForeningLet eller det system din forening foretrækker.

Tænker administration anderledes

KREDS griber administration af foreninger anderledes an end traditionelle administrationsselskaber. Først og fremmest er vi organiseret som en nonprofit-forening med fokus på omkostningslet, digital og effektiv administration af din forening. Vi beskæftiger os med alle typer af foreninger, da de administrative opgaver er de samme. Vores mål er at minimere den administrative byrde i foreningen, ikke at skabe den. 

Gør det jeres forening er bedst til

Gør det din forening er sat i verden for og lad KREDS løse de administrative opgaver i et effektivt samarbejde med bestyrelsen. KREDS består af dygtige personer og et bredt netværk med stor erfaring indenfor administration. Som medlem af KREDS, kan din forening opnå mange fordele med færre administrative omkostninger til følge. Nedbring mængden af interne kræfter der bruges på administration, som kan løses meget mere effektivt i et samarbejde med KREDS Administration.

mød os

KREDS’ bestyrelse

KREDS’ bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af personer som vælges internt blandt medlemmerne, eller eksternt såfremt disse personer besidder særlige kompetencer.

Jacob Hallas-Møller

Over 15 års erfaring i administrationsbranchen som både administrator og regnskabschef. Bestyrelsesmedlem gennem mange år i egen haveforening. Kompetencer: Økonomi, regnskab
og foreningsret.

kontakt@kredsadministration.dk

Ole Haslund

Mere end 15 års erfaring i administrationsbranchen, herunder lønbehandling, forbrugsregnskaber og bogholderi. Har siddet som formand i egen andelsforening. Kompetencer: Løn, fordelingsregnskab og IT.

ole@kredsadministration.dk

Jesper Olesen

Lektor i engelsk og mediefag på Kruses Gymnasium og formand for områdebestyrelsen for private gymnasier. Bestyrelseserfaring fra fodboldklub, gymnasium og egen haveforening. Kompetencer: Sprog, kommunikation og mødeledelse.

jesper@kredsadministration.dk

Irene Dahl

40 års erfaring som selvstændig advokat med speciale i fast ejendom og foreningsret i bred forstand. Stifter af cirka 40 andelsboligforeninger og en enkelt kolonihaveforening. 
Kompetencer: Entreprise og boligrådgivning indenfor lejeret og ved køb og salg af fast ejendom.

Medarbejdere i KREDS


Kirsten Sjeldan har drevet en ejendomsadministration i 30 år. Stor erfaring med såvel andelsboligforeninger, ejerforeninger, gårdlaug og haveforeninger.

Rasmus Rye har arbejdet med boligadministration i mere end 15 år. Specialist i alt indenfor regnskab og økonomi.