Medlemsoplysninger

    Her bedes du uploade disse fire dokumenter:
    1. Gældende vedtægter for foreningen (medlemmet).
    2. Referat fra seneste generalforsamling hvoraf det klart fremgår, hvem den fulde siddende bestyrelse består af (med angivelse af bestyrelsens roller). Referat skal være underskrevet i henhold til foreningens vedtægt.
    3. CPR-numre på de tegningsberettigede i foreningen.
    4. Opdateret medlemsaftale underskrevet af begge parter.