Fordelingsregnskab

  • Indsamling af målerdata (el, vand, varme)
  • Opstilling af fordelingsregnskab
  • Formidling til beboere
  • Opkrævning af efterbetaling/tilbagebetaling
  • Regulering af a/c betalinger